Dve výročia roku 2022: Obnova pamätníka v Poluvsí je v plnom prúde

01.12.2022

Rajecké Teplice - Poluvsie. V roku 2022 si nielen slovenská, ale aj svetová verejnosť pripomínala hneď dve významné výročia. Začiatkom apríla to bolo 110. výročie narodenia Jozefa Gabčíka a 27. mája sme si v súvislosti so známym Slovákom pripomenuli 80. výročie operácie Anthropoid. 

V Oblastnom klube vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina sme už v roku 2021 premýšľali, akým spôsobom dať verejnosti najavo dôležitosť blížiacich sa výročí. Prvým podujatím, ktoré sa uskutočnílo na jar tohto roku pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho bol 3. ročník Veľkonočného pochodu Jozefa Gabčíka. Akcie sa zúčastnil aj britský veľvyslanec Nigel Baker so synom. Už v tomto čase prebiehali debaty o podpore rekonštrukcie pamätníka v Poluvsí Britskou ambasádou a bola podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo obrany SR v rámci 80. výročia operácie Anthropoid.
V sobotu 28. mája sa v réžii 5. pluku špeciálneho určenia Žilina uskutočnil 28. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Po pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku v Poluvsí Oblastný klub vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina v spolupráci so  spoločnosťou Vekam vymenili pamätnú tabuľu na dome, v ktorom prežil svoje rané detstvo a mladosť Jozef Gabčík, za novú. A čakali sme, čo bude ďalej... Prišli pozitívne správy o pridelení financií. 

Pamätník v Poluvsí prejde veľkou obnovou

V týchto dňoch prebiehajú práce na obnove pamätníka Jozefa Gabčíka v Poluvsí. Bol položený žulový obklad schodov, momentálne prebieha renovácia dlažby, pred nami je ešte oprava obvodového múrika a terénne úpravy. Na podstupne schodov pribudnú dizajnové tabuľky
s menami výsadkárov, ktorí padli v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe po atentáte na ríšskeho protektora Heydricha. Vymenená bude aj tabuľka s údajmi pod bustou v súlade s dizajnom tabuliek na podstupňoch. Použitý materiál bude cortenová patinujúca oceľ. Súčasťou projektu je aj vydanie dvojjazyčného bulletinu o obnove pamätníka. Na realizáciu  týchto prác sa nám podarilo získať 13 160 eur. Za finančnú podporu ďakujeme Ministerstvu obrany SR a Britskej ambasáde, za spoluprácu mestu Rajecké Teplice, Urbáru Stránske a osobitné poďakovanie za trpezlivosť a odborné riešenia patrí architektonickému ateliéru O_blok - architektom Petrovi Albertovi a Marošovi Mikovi.

Fotogaléria: Úpravy pamätníka Jozefa Gabčíka v Poluvsí