Prezídium Klubu vojenských výsadkárov SR


plk. v. z. Pavel Švelka 
prezident
mobil:    +421 908 909 957
email:     prezident@vysadkari.sk

mjr. v. z. Emanuel Nôta
viceprezident
mobil:    +421 949 137 981
email:     notas@post.sk

plk. v. v. Jozef Tuček, CSc.
čestný prezident
mobil:    +421 904 959 387
email:     t.jozef21@upcmail.sk

kpt. v. v. Miroslav Bellan
viceprezident pre ekonomiku
mobil:    +421 917 448 889
email:     fotobellmb@gmail.com

mjr. v. v. Vladimír Schneider
viceprezident pre informácie a styk s médiami
mobil:    +421 905 741 774
email schneider.vladimir@gmail.com

pplk. v. v. Daniel Cádra
člen
mobil:    +421 905 645 016
email:     kvv.trnava@gmail.com

čat. v. v. Jozef Dolník
člen
mobil:    +421 900 000 000
email:     ferroplast@ferroplast.eu

pplk. v. v. Viktor Puchoň
kontrolná a revízna komisia
predseda 
mobil:    +421 903 358 037
email:     viktor.puchon@gmail.com

plk. v. v. Jozef Pračko
tajomník prezídia
mobil:    +421 944 120 361
email:     jpfereiro@gmail.com