Adresy

Sídlo klubu
Klub vojenských výsadkárov SR
VÚ 2790
Rajecká cesta 2836
Žilina
010 01

Registračné čísloVVS/1-900/90-10089
Registrový úrad: MV SR 
IČO: 31932495
Číslo účtu / SK63 8330 0000 0021 0286 2444


Klub vojenských výsadkárov SR, VÚ 2790, Rajecká cesta 2836, Žilina 0 10 01