Adresy

Sídlo klubu
Klub vojenských výsadkárov SR
VÚ 2790
Rajecká cesta 2836
Žilina
010 01

Registračné čísloVVS/1-900/90-10089
Registrový úrad: MV SR 
IČO: 31932495
Číslo účtu / IBAN: SK6111000000002625822580

Korešpondenčná adresa
plk v. z. Pavel Švelka
prezident
Klub vojenských výsadkárov SR
Mateja Bela 63/3445
Žilina
010 15  

Klub vojenských výsadkárov SR, VÚ 2790, Rajecká cesta 2836, Žilina 0 10 01