Oblastné kluby


Klub vojenských výsadkárov SR pôsobí aj v regiónoch Slovenska, kde jeho činnosť zastupujú a koordinujú oblastné kluby. Prvým oblastným klubom, ktorý vznikol po založení Klubu vojenských výsadkárov SR v roku 1994 bol Oblastný klub Žilina. Po ňom postupne vznikol klub v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove i v Trnave a miestne kluby v Zlatých Moravciach, Šumiaci  a v Martine.

V súčasnosti sú práve oblastné štruktúry nosnými prvkami Klubu vojenských výsadkárov SR a vykonávajú množstvo aktivít, ktorými oživujú a pripomínajú historické tradície súvisiace s formovaním, vznikom a pôsobením výsadkových vojsk na území bývalého Československa a špeciálnych síl Slovenskej republiky.


Oblastný klub vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina


Kontakt: vladimir.stoila@gmail.com


Adresa: Rajecká 2837/18, 010 01 Žilina
IČO: 53035178

Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Štefana Baniča Bratislava


Kontakt: predseda.kvvba@vysadkari.sk

Adresa: Dulovo nám. 894/6, 821 09 Bratislava-Ružinov
IČO: 51421488

Miestny klub vojenských výsadkárov SR npor. Dionýza Tomčányho Turiec


Kontakt: j.tomecek@azet.sk

Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Trenčín


Kontakt: mpivo@seznam.cz

Miestny klub vojenských výsadkárov SR Juraja Kriváňa Šumiac

Činnnosť ukončená k 31. 3. 2023

Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica


Kontakt: notas@post.sk

Adresa: ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50555201

Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Trnava


Kontakt: kvv.trnava@gmail.com

Adresa: Ulica Juraja Slottu 6467/14, 917 01 Trnava
IČO: 42104831

Miestny klub vojenských výsadkárov SR Zlaté Moravce


Kontakt: marianna.solcanska@gmail.com

Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Prešov


Kontakt: mansfeldfrantisek@centrum.sk

Miestny klub vojenských výsadkárov SR Sučany

Kontakt: jpfereiro@gmail.com