Podujatia


Veľkonočný pochod Jozefa Gabčíka

1. apríla - Žilina-Závodie - Oblastný klub vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina

Oblastný klub vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina vás pozýva na 4. ročník Veľkonočného pochodu Jozefa Gabčíka (trasa Žilina - Závodie - Poluvsie).

- určené pre členov OKVV J. Gabčíka Žilina a verejnosť
- stretnutie pri pamätníku Jozefa Gabčíka v Žiline -Závodí o 9.00 hod - pietny akt
- odchod do Poluvsia smerom Závodie, Bánová, Lietavská Lúčka, Poluvsie o 9.10 hod
- po príchode do Campu Slnečné skaly prestávka na občerstvenie, okolo 13.30 hod odchod k pamätníku J. Gabčíka do Poluvsia
- pietny akt v Poluvsí o 14.00 hod
- po pietnom akte návrat do Žiliny autobusom 5.pšu

Tešíme sa na stretnutie!