V Zlatých Moravciach sme oslávili klubovú päťročnicu

23.01.2023

Miestny klub vojenských výsadkárov SR Zlaté Moravce oslávil svoju prvú päťročnicu. V sobotu 21. januára si členovia klubu
v prítomnosti prezídia KVV SR a hostí pripomenuli vznik a rozvoj organizácie. Súčasťou podujatia bola aj výročná členská schôdza KVV SR. Podujatím sprevádzal predseda MK VV SR Zlaté Moravce čat. v. v. Peter Hlavačka.

Pozvanie prijali hostia a priatelia, predseda Klubu vojenských výsadkovych veteránů Prostějov, gen. por. Ondrej Páleník, poslanec NR SR Marián Kéry a starosta obce Zlatno Martin Zeman. Po dohovore s prezidentom KVV SR plk. v. z. Pavlom Švelkom sa pridalo aj Prezídium KVV SR. 

"Najskôr prebehlo spoločné rokovanie Prezídia KVV SR a M KVV SR Zlaté Moravce, a potom nasledovala slávnostná schôdza. Zosnulých priateľov, ktorí odišli do výsadkového neba sme si uctili živým hudobným vstupom - slávnostnou vojenskou "Večierkou". Hostia predniesli príhovory a pozdravy, zaželali všetkým ďalšie úspechy v práci klubu a vzájomnej spolupráci. Prezident KVV SR plk. Pavel Švelka, spolu s gen. por. Páleníkom, predsedom Oblastného KVV SR B. Bystrica, mjr. v. z. Emanuelom Nôtom a predsedom M KVV SR Zl. Moravce, čat. Petrom Hlavačkom, dekorovali členov klubu, ale aj hostí, pamätnými medailami. Urobili sme spoločné fotografie a po skončení rokovania, nasledovala veľmi príjemná a dobre zabezpečená spoločenská časť stretnutia," uviedol viceprezident KVV SR pre informície a styk s médiami mjr. v. v. Vladimír Schneider.

Predsedovi klubu Petrovi Hlavačkovi a jeho blízkym spolupracovníkom a priateľom sa vydarilo skvelé stretnutie a dôstojné rokovanie výročnej schôdze. "Priateľom z M KVV SR Zlaté Moravce srdečne blahoželáme k 5. výročiu vzniku, želáme do ďalších rokov im, aj ich blízkym, pevné výsadkové zdravie a modré nebo nad hlavou", dodal na záver Vladimír Schneider.

Fotogaléria: Oslava klubovej päťročnice v Zlatých Moravciach