Vitajte na stránkach
Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky!

Prečítajte si klubové novinky

Liptovský Mikuláš - Háj-Nicovô, 8. mája. Na Vojenskom pamätníku Háj - Nicovô sme si pripomenuli v prítomnosti náčelníka Generálneho štábu generála Daniela Zmeka, zástupcov OS SR, mesta Liptovský Mikuláš, Zväzu protifašitických bojovníkov a ďalších prítomných, pietnym aktom kladenia vencov Deň víťazstva nad fašizmom.

V Žiline sa dňa 13. apríla 2024 uskutočnil XV. mimoriadny Snem Klubu vojenských výsadkárov SR. Prítomní delegáti Oblastných klubov vojenských výsadkárov SR zvolili nových štatutárnych zástupcov klubu na funkčné obdobie rokov 2022 - 2024.

Na výročnej členskej schôdzi Oblastného klubu vojenských výsadkárov Štefana Baniča Bratislava sa stretli 9. marca za rokovacím stolom nielen členovia, ale aj priatelia a hostia KVV SR. Ako uviedol viceprezident KVV SR Vladimír Schneider, schôdza bola pripravená bezchybne z každého pohľadu. V Bratislave privítali čestného prezidenta KVV SR Jozefa...