Miestny klub vojenských výsadkárov SR Juraja Kriváňa Zlaté Moravce oslávil svoju prvú päťročnicu. V sobotu 21. januára si členovia klubu
v prítomnosti prezídia KVV SR a hostí pripomenuli vznik a rozvoj organizácie. Súčasťou podujatia bola aj výročná členská schôdza KVV SR. Podujatím sprevádzal predseda MK VV SR J. Kriváňa Zlaté Moravce čat. v. v....

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dňa 20. januára 2023 nás opustil dlhoročný člen Oblastného klubu vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina, Radko Kavec z Rajca. Česť jeho pamiatke a modré nebo nad hlavou!

Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu dňa 25. januára o 14.00 h v Dome smútku v Rajci.

Členovia Oblastného klubu vojenských výsadkárov Štefana Baniča Bratislava a Oblastného klubu vojenských výsadkárov Trenčín si na cintoríne v Šamoríne pietnou spomienkou uctili účastníka protifašistického odboja a zástupcu veliteľa 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR od roku 1944 gen. majora v. v. Viliama Lichnera.