Poďakovanie za rozlúčku s predsedom MKVV Zlaté Moravce Petrom Hlavačkom

29.05.2023

Vážení priatelia z Klubov vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, vážení priatelia z Klubov vojenských výsadkových veteránov Českej republiky!

Úprimne Vám všetkým, v mene našej rodiny, ďakujem za slová útechy, kvetinové dary, vykonanie čestnej stráže a dôstojnej rozlúčky s mojím milovaným ockom, čat. v.v. Petrom Hlavačkom, ktorý celou svojou dušou si ctil odkaz Jozefa Gabčíka "Ja chcem" a vždy bol verný heslu "Výsadkár až do konca!"

S priateľským pozdravom

Mgr. Marianna Solčanská, rod. Hlavačková