Žilina-Hájik: Pripomenuli sme si padákových strelcov

01.11.2023

Žilina-Hájik, 30. október. Pri pamätníku prvého hromadného zoskoku slovenských parašutistov sme si spoločne s členmi Klubu vojenskej histórie Polom (KVH Polom) pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali na mieste súčasného sídliska Hájik 30. októbra 1943. Počas pietnej spomienky pri pamätníku členovia KVH Polom dotvárali atmosféru v  pozícii čestnej stráže, oblečení v kópiách dobových uniforiem padákových strelcov.

V roku 1942 vznikla po rozhodnutí Ministerstva národnej obrany SR v rámci vzdušných síl Padáková škola. Jej úlohou bolo vychovať padákových strelcov, keďže na Slovensku do roku 1942 neexistovali žiadne špeciálne výsadkové jednotky. Výcvik prvých dôstojníkov a poddôstojníkov prebiehal v Nemecku a udalosti v Žiline boli jeho zavŕšením. 

"Pred 80-timi rokmi bol po náročnom výcviku v lokalite Hájik (dnes mestská časť Žiliny) uskutočnený prvý hromadný zoskok vojenských parašutistov. Dňa 30. októbra 1943 vzlietli zo žilinského letiska v lokalite Brezový majer, dnes sídlisko Vlčince, dve lietadla Heinkel He111, s trupovým označením S-81 a S-82, slovenských vzdušných zbraní." povedal Pavol Kysela z Klubu vojenskej histórie Polom Žilina a ďalej informoval, že v každom lietadle okrem pilotov a vysadzovača bolo 10 padákových strelcov. 

"Po dosiahnutí výšky 180 metrov zoskočilo z lietadiel 19 slovenských padákových strelcov, posledný vyskakujúci padákový strelec z lietadla S-81 sa v trupe vzpriečil a nakoniec už nestihol vyskočiť. Po doskoku do cieľovej plochy padákoví strelci predviedli ukážku zaujatia obrany doskokovej zóny a zoskupenia s prechodom do útoku," doplnil Kysela.

Ukážku podľa Pavla Kyselu pozorovali prezident republiky, minister národnej obrany a ďalší vojenskí hodnostári ako aj zástupcovia tlače. "Na prilbách, nemeckého vzoru, sa po prvýkrát objavil znak padákových strelcov - plastický dvojkríž na trojvrší s vychádzajúcim slnkom v pozadí. Predvedený hromadný zoskok úspešne ukončil 1. kurz padákových strelcov," uzavrel Kysela.

Po vyhlásení SNP sa veliteľ padákových strelcov nadporučík Juraj Meško pridal s celou jednotkou na stranu povstaleckej armády. Rota padákových strelcov organizačne podliehala leteckej skupine a tvorila zálohu veliteľstva 1. československej armády na Slovensku. Veľmi aktívne sa zapojila do povstaleckých bojov kde využila svoj tvrdý výcvik. Za zmienku stojí, že boli nasadení
v tých najťažších bojoch. V polovici októbra 1944 bola rota odoslaná na odpočinok a reorganizáciu.

Foto: Světlana Tomanová

Foto: Světlana Tomanová