Zasadala výročná členská schôdza oblastného klubu Trnava

11.03.2023

Trnava. V priestoroch reštaurácie Trnavský dvor v Trnave sa uskutočnila výročná členská schôdza Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Trnava. Informoval o tom predseda klubu pplk. v. v. Daniel Cádra.

Rokovania sa zúčastnili hostia, prezident KVV SR plk. v. z. Pavel Švelka, predseda oblastného KVV SR Bratislava kpt. v. v. Ladislav Hreha, predseda Oblastného klubu vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina nrtm. v. z. Vladimír Stoila, bývalý športový parašutista, rozhodca parašutizmu Daniel Zárecký a členovia klubu.

Predseda klubu Daniel Cádra zhodnotil činnosť za predchádzajúci rok, predložil plán hlavných úloh na rok 2023. 

"Členovia boli oboznámení s hospodárením v minulom roku, so správou revíznej komisie i plánom rozpočtu na tento rok. Jednomyseľne boli prijatí piati noví členovia. Prezident KVV SR udelil vyznamenania Otovi Ondreičkovi
a Milanovi Cisárovi za dlhoročnú aktívnu činnosť. Predseda KVV Trnava odovzdal medailu Františkovi Kolárovičovi. Do diskusie sa zapojilo 10 diskutujúcich. Po členskej schôdzi bola podaná účastníkom večera a v družnej debate zotrvali členovia do neskorého večera," uviedol Daniel Cádra.

Fotogaléria zo zasadnutia výročnej členskej schôdze v Trnave