Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024!

21.12.2023

Milí členovia, bývalí kolegovia a priatelia Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky!

Dovoľte mi, aby som sa k vám prihovoril v období vianočných a novoročných sviatkov pokoja, radosti a viery. V tomto čase sa už iste venujete rodine, svojim blízkym a prežívate prípravy na najkrajšie sviatky roka. Atmosféra týchto dní je plná spomienok, očakávaní, oddychu, no prichádzajú i momenty hodnotenia. 

Posledný rok bol pre nás všetkých veľmi náročný, rýchly, a zároveň dynamický, plný udalostí či zážitkov. Nie všetko sa nám podarilo splniť na 100%. Nálada v kluboch KVV SR bola niekedy napätá, pričom za hlavný problém momentálne považujem absenciu priestorov KVV SR a KVV J. Gabčíka Žilina na pôde 5. pšu Žilina.

S radosťou však môžem pripomenúť, že je za nami aj mnoho vydarených podujatí (Memoriál Jozefa Gabčíka, Grand Power Levice, Memoriál Štefana Baniča s Majstrovstvami Slovenska na presnosť pristátia padákom, výstup na Slemä, Deň veteránov...a mnohé ďalšie), niektorí z vás úspešne reprezentujú klub v športových disciplínach, ďalší upevňujú tradície prednáškami na školách, darí sa nám spoločne pracovať a stretávať sa v duchu priateľstva a úprimnosti.


Veľmi rád by som vám všetkým poďakoval za podporu, úsilie, spoluprácu a hodnoty, ktoré spoločne vytvárame v oblastných kluboch. Verím, že rok 2024 prinesie dobré vzťahy s partnermi a úspešné oslavy 30. výročia založenia KVV SR.


Ďakujem vám za priazeň a prajem pokojný vianočný čas

"Tradície, súdržnosť, lojalita!"

Pavel Švelka
prezident Klubu vojenských výsadkárov SR