V Žiline sme si pripomenuli 30. výročie založenia Klubu vojenských výsadkárov SR

26.05.2024

Na pôde mesta Žilina sa v dňoch 24. - 25. mája uskutočnili oslavy 30. výročia vzniku Klubu vojenských výsadkárov SR. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, podujatie pripravil Klub vojenských výsadkárov SR (KVV SR) v spolupráci s Mestom Žilina, s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Po príchode delegácií zo Slovenska a Českej republiky sa hostia spoločne presunuli na Námestie Andreja Hlinku, kde si vypočuli hodinový koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 30. výročia vzniku KVV SR. Prítomným sa v úvode prihovorili prezident klubu Ladislav Hreha a viceprezident Vladimír Schneider, obaja dlhoroční členovia KVV SR. "Po založení klubu v roku 1994 v Žiline, začali postupne vznikať oblastné kluby v ďalších mestách. Vznikol klub Bratislava, Prešov, Banská Bystrica,Trenčín a Trnava, neskôr miestne kluby Šumiac, Martin, Zlaté Moravce a najmladší miestny klub Sučany," siahol do histórie prezident klubu.

"Všetky organizácie udržiavajú a rozvíjajú vzťahy v mieste svojej pôsobnosti so samosprávami, tie im poskytujú zázemie a vytvárajú podmienky pre činnosť. Za to chcem všetkým samosprávam poďakovať. Keďže klub bol založený v Žiline, osobitne ďakujem za tridsať rokov spolupráce s mestom Žilina a s 5. plukom špeciálneho určenia. Vďaka za podporu patrí aj Veliteľstvu síl pre špeciálne operácie, Ozbrojeným silám SR a Ministerstvu obrany SR. Verím, že naša spolupráca bude úspešná aj v budúcnosti," povedal prezident Hreha.

Podujatie svojou prítomnosťou podporili primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva obrany SR Martin Rímeš, náčelník štábu strategického plánovania Generálneho štábu Ozbrojených síl SR brigádny generál Slavomír Verčimák, predseda Klubu výsadkových veteránov Prostějov generál poručík Ondrej Páleník, predseda Klubu vojenských výsadkových veteránov Praha generál major Pavel Gavlas, veliteľ posádky Bratislava plukovník Jiří Vrchovecký, náčelník štábu Veliteľstva síl pre špeciálne operácie plukovník Milan Žilinčár, náčelník štábu 5. pluku špeciálneho určenia podplukovník Michal Myšiak, prvý poddôstojník Ozbrojených síl SR štábny nadrotmajster Marcel Kaniak, bývalí velitelia 5. pšu plukovník v. v. Jozef Tuček, plukovník v. z. Ľubomír Šebo, plukovník v. z. Miroslav Gardlo, zastupujúci veliteľ plukovník Miroslav Modrocký, predsedovia spriatelených českých klubov výsadkových veteránov a oblastných klubov vojenských výsadkárov SR.

Fotogaléria č. 1: Atmosféra koncertu na námestí Andreja Hlinku

Po verejnom koncerte nasledovala súkromná časť osláv v priestoroch Radnice mesta Žilina spojená s odovzdávaním ocenení členom klubov, inštitúciám a organizáciám. Po slávnostných príhovoroch prezidenta klubu Ladislava Hrehu, slovách viceprezidenta Vladimíra Schneidera a primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho, prevzal Pamätnú plaketu Ministerstva obrany SR z rúk generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností MO SR Martina Rímeša prezident KVV SR Ladislav Hreha. Akt udeľovania ocenení Ministerstva obrany SR pokračoval udeľovaním medailí k 30. výročiu vzniku OS SR štyrom členom KVV SR a KVV ČR pri príležitosti životných jubileí. Generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MO SR Martin Rímeš medaily odovzdal:

 • Jozefovi Tučekovi
 • Františkovi Stavnému
 • Michalovi Milasovi
 • Vladimírovi Schneiderovi

Potom nasledoval akt odovzdávania medailí Klubu vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka v troch stupňoch. Ocenení  boli členovia KVV SR: 

III. stupeň (bronzová)

 • Ján Korčok
 • Peter Kopáčik ml.
 • Ján Mažerik

II. stupeň (strieborná)

 • Šárka Zigová
 • Peter Kopáčik st.

Medaila Jozefa Gabčíka I. stupňa (zlatá)

 • Milan Cisár
 • Horislav Haratík
 • Dušan Chvostek
 • Emanuel Nôta
 • Svetlana Tomanová

Pamätné plakety a ďakovné listy od KVV SR pri príležitosti 30. výročia za spoluprácu s KVV SR za podporu klubových aktivít prevzali:

 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Mesto Žilina
 • Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie
 • 5. pluk špeciálneho určenia
 • Ozbrojené sily SR
 • Veliteľstvo posádky Bratislava
 • Klub výsadkových veteránov Prostějov

Prezident Klubu vojenských výsadkárov SR udelil pri príležitosti 30. výročia vzniku klubu Ďakovný list za dlhoročný prínos, rozvoj a prezentáciu Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky:

 • OKVV Jozefa Gabčíka Žilina
 • MKVV SR npor. Dionýza Tomčányho Turiec
 • OKVV SR Banská Bystrica
 • MKVV SR Zlaté Moravce
 • MKVV SR Juraj Kriváňa Šumiac
 • OKVV SR Štefana Baniča Bratislava
 • OKVV SR Trenčín
 • OKVV SR Trnava
 • OKVV SR Prešov


Všetky klubové ocenenia osobne odovzdal prezident KVV SR Ladislav Hreha spoločne s viceprezidentom klubu Vladimírom Schneiderom. 

V rámci podujatia odovzdal ocenenie zakladateľovi Memoriálu Jozefa Gabčíka pri príležitosti 30. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka v zastúpení veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia náčelník štábu 5. pšu podplukovník Michal Myšiak. 

Medaily z rúk predsedu KVV Prostějov generál poručíka Ondreja Páleníka si prevzal primátor mesta Žilina Peter Fiabáne a prezident KVV SR Žilina Ladislav Hreha. 

Ďalšie ocenenia Mestu Žilina a KVV SR udelil Klub vojenských výsadkových veteránov gen. Jaroslava Klemeša Chrudim zastúpený predsedom Ivanom Gašpárom.

Program v žilinskej Radnici podporila a atmosféru dotvárala prítomnosť Čestnej stráže OS SR.

Po oficiálnej časti programu pozval primátor mesta všetkých prítomných na recepciu pripravenú v Sobášnej sále radnice.

Fotogaléria č. 2: Program v historickej Radnici mesta Žilina

Nasledoval presun do priestorov 5. pšu, kde si delegácie uctili pamiatku novodobých veteránov pri Pamätníku vojakom Síl pre špeciálne operácie pietnym aktom kladenia vencov.

Fotogaléria č. 3: Pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku vojakom Síl pre špeciálne operácie

Ďakujeme Ozbrojeným silám Slovenskej republiky a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, Mestu Žilina, všetkým prítomným a hosťom, ktorí nás prišli podporiť nielen na koncert, ale najmä do Radnice mesta, primátorovi mesta Žilina Petrovi Fiabánemu, viceprimátorovi mesta Žilina Jánovi Ničíkovi, generálnemu riaditeľovi sekcie personálnych a sociálnych činností MO SR Martinovi Rímešovi, náčelníkovi štábu strategického plánovania Generálneho štábu OS SR brigádnemu generálovi Slavomírovi Verčimákovi, predsedovi Klubu výsadkových veteránov Prostějov generál poručíkovi Ondrejovi Páleníkovi, predsedovi Klubu vojenských výsadkových veteránov Praha generál majorovi Pavlovi Gavlasovi, veliteľovi posádky Bratislava plukovníkovi Jiřímu Vrchoveckému a správkyni posádky Bratislava Zuzane Lančaričovej, náčelníkovi štábu 5. pluku špeciálneho určenia podplukovníkovi Michalovi Myšiakovi, predsedovi Klubu vojenských výsadkových veteránov gen. Jaroslava Klemeša Chrudim Ivanovi Gášparovi a mnohým ďalším predsedom spriatelených českých klubov a predsedom oblastných klubov vojenských výsadkárov SR za podporu a vytváranie podmienok rastu Klubu vojenských výsadkárov SR.

Osobitné poďakovanie patrí našej priateľke z TV Joj, autorke kníh a dokumentov o Jozefovi Gabčíkovi Veronike Homolovej Tóthovej a jej tímovému spoluhráčovi Stanislavovi Gužákovi za spoločne strávený čas na našej klubovej tridsiatke.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 100 členov klubov zo Slovenska a ČR a pozvaných hostí. Po oficiálnom programe oslava pokračovala slávnostnou spoločnou večerou a voľnou zábavou.

Foto: Michal Mucha