V Žiline sa uskutočnila výročná členská schôdza: Zmena vo výbore, ocenenenia si odniesli viacerí členovia

19.02.2023

Žilina. V priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia Žilina sa uskutočnila výročná členská schôdza Oblastného klubu vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina. Členská schôdza prijala do svojích radov nových členov, prezident KVV SR plk. v. z. Pavel Švelka udelil viacerým vyznamenania za činnosť v uplynulom období. Po troch rokoch rokoch odchádza z pozície ekonómky klubu Šárka Zigová. Jej miesto po odsúhlasení členskou schôdzou zaujala Monika Paulinyová.

Noví členovia OKVV J. Gabčíka Žilina
Noví členovia OKVV J. Gabčíka Žilina


Členskú schôdzu otvoril a viedol predseda OKVV J. Gabčíka Žilina nrtm. v. z. Vladimír Stoila. "Po privítaní hostí a členov klubu sme si minútou ticha uctili všetkých, ktorí opustili naše rady v uplynulom roku a po odsúhlasení mandátovej, návrhovej a volebnej komisie sme zvolili novú ekonómku klubu - Moniku Paulinyovú. Tiež sme si predstavili plán poduajtí na rok 2023. Potom bola podaná správa o hospodárení klubu za rok 2022 a členská schôdza prijala nových členov. Prezident klubu udelil ocenenia Milošovi Oreškovi, Jurajovi Frkovi, Petrovi Kirnerovi, Petrovi Knižkovi a Romanovi Bydžovskému za ich prácu v uplynulom roku a na záver prebehla diskusia," zhodnotil.