V Banskej Bystrici sa stretli členovia na výročnej členskej schôdzi

03.04.2023

Banská Bystrica. V sobotu 1. apríla sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici výročná členská schôdza Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica. K 1. 4. zanikol Miestny klub vojenských výsadárov SR Šumiac. Infomoval o tom mjr. v. v. Vladimír Schneider, podpredseda klubu a viceprezident KVV SR pre informácie a styk s médiami.

"Naša schôdza bola uznášaniaschopná, vďaka zodpovednej účasti našich členov a prebehla vo veľmi dobrej atmosfére, vytvorenej stretnutím skvelých priateľov. Bohužiaľ, viacerí sa museli ospravedlniť, ale ďakujeme im, že na nás mysleli a bolo mi cťou odovzdať ich pozdravy účastníkom rokovania," uviedol Vladimír Schneider.

 
Podujatia sa zúčastnili zástupkyňa riaditeľky Gymnázia Mikuláša Kováča Alžbeta Sedláková, prezident KVV SR plk. v. v. Pavel Švelka a tiež priamy účastník SNP, kpt. v. v. Vladimír Strmeň. Z Českej republiky to boli priatelia z KVVV Holešov, v zostave plk. v. v. Milan Kočí, kpt. v. v. Dušan Hric, npor. v. v. Vladimír Klepal, rtn. v. v. Luděk Stoklásek, čat. v. v. Jan Lidický, Zdena Hricová a Ivana Žourková. "Z KVV SR sme mali česť privítať priateľov z O KVV SR Bratislava, predsedu, kpt. v. v. Ladislava Hrehu, plk. v. v. Ľubomíra Dubeňa, des. v. v. Miroslava Daraša, voj. v. v. Petra Kopáčika, Helenu Feketeovú a Katarínu Snohovú. O KVV SR Trenčín zastupovali, predseda, pplk. v. v. Miroslav Pivoluska a plk. v. v. Bohumil Bočkay. O KVV SR Žilina zastupovala tajomníčka Soňa Vanovčanová a pplk. v. v. Jozef Púpala a za Miestny KVV SR Turiec sa zúčastnili predseda, mjr. v. v. Josef Tomeček, plk. v. v. Ivan Gosiorovský, npor. v. z. Viliam Klabník a prap. v. v. Ján Gordík," pokračoval podpredseda klubu.

 
V klube tiež privítali nových členov - Veru Schneiderovú, pplk. v. v. Branislava Krajča, Miroslava Sabaku, mjr. v. v. Pavla Šimka, čat. v. v. Vladimíra Stanka a npor. v. v. Milana Šturdíka, ktorým zároveň odovzdali členské preukazy. 

Cez prestávku všetci spoločne položili vence a kvety k pamätníku básnika Mikuláša Kováča a prof. Vladimíra Hlôšku, priameho účastníka SNP a zaslúžilého majstra športu v parašutizme. "Potom sme rozdali zaslúžené ocenenia, diskutovali a na záver odhlasovali uznesenie našej výročnej členskej schôdze. Za nás všetkých ďakujem za ústretovosť a pohostinnosť riaditeľke gymnázia Mikuláša Kováča, pani PaedDr. Alene Paulovej," dodal na záver Vladimír Schneider.