Stretnutie v Prešove: Členovia zhodnotili uplynulý rok a zvolili výbor

10.03.2024

Súčasní členovia Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka Prešov sa stretli počas soboty 24. februára 2024 v posádkovom klube na svojom ďalšom pravidelnom výročnom rokovaní. Počas stretnutia zhodnotili svoju bohatú ročnú činnosť od vlaňajšieho februára, a zároveň pripravili oficiálnu pôdu pre prípravu a realizáciu ďalších klubových akcií na nasledujúce jednoročné obdobie. Informoval o tom Výbor OKVV SR zaslúžilého majstra Ladislava Platka Prešov.

Klub vo svojej činnosti naďalej spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, armádnymi zložkami a občianskymi i záujmovými združeniami. Konštatovanie, že členovia klubu sú z ich strany považovaní za spoľahlivých partnerov vzájomnej spolupráce (aj napriek prirodzenému úbytku členskej základne klubu) je reálnym ocenením činnosti klubu. Dôležité z hľadiska klubu je, že červené barety sú viditeľné na množstve vážnych spoločenských akcií prakticky v priebehu celého roka. Klub napríklad úzko spolupracuje so Slovenským aeroklubom M. R. Štefánika v Prešove, v ktorého parašutistickej sekcii sú aj členovia KVV SR. 

Zo správy o činnosti klubu za predchádzajúce ročné obdobie sa napríklad možno dozvedieť, že členovia prešovského klubu majú na svojom konte 21 spoločenských a športových podujatí, z nich 4 na území Českej republiky a 10 mimo okresu Prešov. Je zrejmé, že klub zažil aj lepšie časy, no jeho členskú základňu poriadne preriedil nielen vysoký vek, ale aj nie tak dávne kovidové obdobie a ďalšie udalosti. Ku dňu konania výročnej schôdze bol počet členov klubu 24, ku ktorým pribudli po odsúhlasení členskou schôdzou ďalší traja členovia, a ich priemerný vek sa vyšplhal na 75,5 roka. Výročná členská schôdza potvrdila súčasný päťčlenný výbor na čele s predsedom Františkom Mansfeldom a čestným predsedom, zároveň tajomníkom klubu Michalom Milasom spoločne s členmi kontrolnej komisie, na ďalšie ročné obdobie.

Súčasťou programu výročného rokovania boli aj vystúpenia hostí z Klubu vojenských výsadkárov SR na čele s prezidentom Pavlom Švelkom. Sprevádzali ho člen prezídia a tajomník KVV SR Jozef Pračko a Ján Pračko, člen MK KVV SR Sučany. Na návrh výboru udelili dlhoročným a aktívnym členom klubu vyznamenania Klubu vojenských výsadkárov SR. Prešovských spolupracujúcich partnerov reprezentovali Juraj Dorko, člen Oblastného výboru SZPB Prešov a Ladislav Tkáč, člen predsedníctva ZVSR klub Prešov.

Akousi základňou pre organizovanie jednotlivých podujatí (alebo plánovanie účasti na mimoklubových akciách) sa stali pravidelné rokovania 5 členného výboru v jednomesačných intervaloch s voľnou prítomnosťou každého člena klubu, ktorý má o plánované akcie záujem a chce sa o nich dozvedieť viac informácií či prichádza s novými nápadmi podporujúcimi činnosť klubu. Tieto stretnutia sú využívané aj tými členmi, ktorí sa chcú alebo potrebujú stretnúť so svojimi bojovými druhmi a priateľmi, napríklad aj pri príležitosti svojho osobného jubilea alebo sviatku.