Rada predsedov udelila najvyššie vyznamenanie Bohumilovi Bočkaymu pri príležitosti životného jubilea

23.10.2023

Žilina, 21. októbra. Rada predsedov Klubu vojenských výsadkárov SR sa stretla v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia, aby prerokovala plán hlavných činností na rok 2024. Pri tejto príležitosti prezident udelil najvyššie klubové vyznamenanie Zlatý kríž Jozefa Gabčíka za zásluhy členovi Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín MUDr. Bohumilovi Bočkaymu k jeho jubilejným 90. narodeninám.

V úvode stretnutia prezident klubu Pavel Švelka spomenul splnenie hlavných úloh KVV SR v roku 2023 a výmenu na postoch prezídia KVV SR. Tajomníka prezídia Vladimíra Vaňu po odchode do štruktúr NATO nahradil Jozef Pračko a Vladimíra Stoilu po odchode do zálohy vystriedal ako koordinátor úloh medzi špeciálnymi silami a KVV SR Milan Žilinčár, ktorého rada predsedov odsúhlasila v neprítomnosti. Každý predseda potom vyhodnotil činnosť svojej oblastnej organizácie za uplynulý rok. Rada predsedov sa na pôde 5. pšu Žilina zišla, aby tiež prerokovala, pripomienkovala a prijala zmeny v stanovách klubu. Okrem toho boli prijaté hlavné úlohy na rok 2024 a predbežný obsah osláv 30. výročia KVV SR.

Členská základňa čestných členov Klubu vojenských výsadkárov SR sa hlasovaním rady presedov rozšírila o tri mená, a to o Petra Hlavačku, Františka Glattera a Juraja Kriváňa, všetci boli prijatí in memoriam.