Prezident klubu ocenil 5. pluk špeciálneho určenia Žilina

04.10.2023

Žilina - Závodie, 29. septembra. Pri príležitosti 30. výročia vzniku 5. pluku špeciálneho určenia udelil prezident KVV SR Pavel Švelka 5. pšu Zlatý kríž cti Jozefa Gabčíka. Zároveň udelil bronzové medaile Jozefa Gabčíka  odchádzajúcim členom 5. pšu.