Prezident klubu podpísal dohodu o spolupráci s mestom Partizánske

07.09.2023

Partizánske, 26. augusta. Prezident Klubu vojenských výsadkárov SR sa spoločne so zástupcami miestnych klubov zúčastnil osláv 79. výročia Slovenského národného povstania v Partizánskom. Pri tejto príležitosti uzavrel písomnú dohodu o vzájomnej spolupráci medzi mestom Partizánske a Klubom vojenských výsadkárov SR. Informoval o tom Jozef Mravík z Oblastného klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica.


Dohoda bola podpísaná primátorom mesta Jozefom Božikom a prezidentom klubu Pavlom Švelkom. 

Jej cieľom je rozvoj vzájomnej komunikácie a prehlbovanie spolupráce
v rámci zachovania odkazu formovania moderného slovenského národa (národného obrodenia), SNP, protifašistického odboja
a oslobodzovacích bojov 2. svetovej vojny. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na verejnom vystupovaní proti extrémizmu a snahám
o rehabilitáciu režimu prvej Slovenskej republiky (1939 - 1945), na organizácii podujatí so spomínanou témou určenou verejnosti, najmä mládeži.

"Prezident klubu Pavol Švelka odovzdal mestu Partizánske Kríž cti Jozefa Gabčíka za dlhodobú pomoc a podporu
Klubu vojenských výsadkárov SR pri príležitosti osláv 79. výročia SNP a 31. výročia prijatia Ústavy SR," uviedol Jozef Mravík.