Na letisku v Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie klubov vojenských výsadkárov SR a ČR

26.09.2022

Na letisku v Trenčíne sa 24. septembra 2022 stretli delegácie členov Klubov vojenských výsadkárov SR (KVV SR) a Klubov vojenských výsadkových veteránov ČR (KVVV ČR). Stretnutie v Trenčíne zorganizovalo prezídium KVV SR v súčinnosti
s 5. plukom ŠU Žilina a Veliteľstvom síl pre špeciálne operácie Trenčín. Informoval o tom Oblastný klub KVV SR Trenčín.

Po prvýkrát v histórii stretnutí sa toto uskutočnilo v priebehu jedného dňa. Snáď aj preto nemalo hluché miesta, bolo organizačne a logisticky dobre pripravené a zvládnuté, malo plynulý spád od nástupu jeho účastníkov o 10.00 h, až po jeho záver okolo 20.00 h. Do príprav stretnutia ani jeho priebehu nebol zainteresovaný náš trenčiansky klub. Snáď i preto účasť našich členov bola nižšia - zúčastnilo sa len 12 našich členov. Všeobecne aj účasť z ostatných klubov bola nižšia než na akú sme boli zvyknutí z predošlých stretnutí - zúčastnilo sa ho takmer 200 veteránov.

Slávnostný ceremoniál, vhodne moderovaný viceprezidentom mjr.v.v. Schneiderom, otvoril príchod štátnych vlajok ČR a SR
a klubových vlajok z oboch republík, po ktorom odzneli štátne hymny ČR a SR. V príhovoroch prezidenta KVV SR
plk. v. v. Švelku, predsedu KVV Prostějov gen. v.v. Páleníka a NŠ VeSŠO plk. Žilinčara zaznelo hodnotenie súčasného stavu vzájomných vzťahov klubov oboch republík, perspektív v klubovej činnosti i perspektív súčinnosti s VeSŠO.

Slávnostná časť bola ukončená odovzdaním ocenení viacerým členom z klubov v SR i ČR v podobe rôznych druhov a stupňov medailí podľa Rozkazu prezidenta KVV SR. Za náš klub nebol ocenený žiaden člen, avšak zo strany ČR bol prostějovským klubom ocenený náš člen plk. v. v. Bočkay, ktorého dekoroval gen. v. v. Páleník "Zlatým odznakom výsadkového veterána".

Na záver dopoludňajšieho programu si delegácie prezreli ukážku súčasného výstroja a výzbroja výsadkového vojska SR, čiastočne i bojovej techniky, vrátane vrtuľníka UH 60 (Black Hawk), z ktorého nám príslušníci x. ppr predviedli niekoľko zoskokov, pričom jeden výsadkár v priebehu zoskoku rozsypal popol zosnulého bývalého predsedu KVV Žilina ppor. v. v. Glattera podľa jeho predsmrtného želania.

Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Gabčíkovi pri skladoch Skalke

Po spoločnom obede sa delegácie presunuli do historických priestorov Skalky n/Váhom, kde bola odhalená pamätná tabuľa gen.i.m. Gabčíkovi, ktorý tu ako čatár v.v. určitú dobu pôsobil. Odhalenie sprevádzal úvodný prejav plk.v.v. Lauša, ktorý opísal životnú púť gen. Gabčíka, s dôrazom na obdobie jeho pôsobenia v skladoch bojových chemických látok na Skalke. Tieto informácie boli obohatené vystúpením starostu obce Skalka n/Váhom. Potom si delegáti stretnutia prezreli, pre tento účel sprístupnené časti bývalých skladových priestorov BCHL a v pútavom prejave bývalého NGŠ ASR gen.por.v.v. Vojteka sa zoznámili s históriou a osudom týchto priestorov, najmä v období 2. svetovej vojny. 

V podvečer sa účastníci presunuli na trenčiansky hrad, zoznámili sa s jeho históriou a prezreli niektoré hradné objekty, aby spoločnou fotografiou pri studni lásky ukončili jeho prehliadku. Po presune do priestoru letiska a po spoločnej večeri nasledovalo lúčenie a odchod delegácií.

Fotogaléria