Na členskej schôdzi v Zlatých Moravciach ocenili členov za zachovávanie tradícií i jubilantov

06.02.2024
V Zlatých Moravciach sa 27. januára stretli členovia miestneho klubu a pozvaní hostia na výročnej členskej schôdzi, aby nielen naplánovali nadchádzajúce obdobie, ale aj ocenili kolegov za energiu a čas, ktorý vkladajú do aktivít Klubu vojenských výsadkárov SR. O priebehu podujatia informoval viceprezident viceprezident pre informácie a styk s médiami Vladimír Schneider.


"Schôdza vedená predsedom, Dominikom Valkovičom, riadená kolegyňou Mariannou Solčanskou, prebiehala plynule so všetkými náležitosťami a s vysokým percentom účasti vlastných členov. Medzi pozvanými hosťami boli traja členovia prezídia KVV SR, kolegovia Cádra, Dolník a Schneider, poslanec NR SR, Marián Kéry, starosta obce Zlatno, Martin Zeman, prišli kolegovia z Oblastného KVV SR Bratislava, kolega Hreha a Skácel, za O KVV SR Trnava bol hosťom aj kolega Fagan a z materského O KVV SR Banská Bystrica kolegovia Evka Dolníková, Bariak, Cuhanič, Kavický, Hoferica a Haverla" uviedol Vladimír Schneider.

Domácim kolegom boli podľa viceprezidenta Schneidera udelené ocenenia za dobrú prácu v prospech dobrého mena KVV SR, zachovávanie tradícií výsadkových vojsk a pri príležitosti osobných jubileí. "Kolegyni Solčanskej pamätná medaila Jozefa Gabčíka II. stupňa - strieborná, kolegom Vicianovi, Slanému, Matuškovičovi a Bulákovi pamätné medaile III. stupňa - bronzové. Na základe žiadosti predsedu KVV Holešov, kolegu Dušana Hrica, boli udelené pamätné medaile vydané k 50. výročiu vzniku 7. vpZU, VÚ 7374, kolegom Šturdíkovi a Bencelovi. Kolegom Solčanskej, Herdovi, Keselymu a Korcovi boli udelené pamätné listy", upresnil.

Boli prednesené správy o činnosti, hospodárení, plány aktivít na rok 2024, hostia predniesli príhovory, pozdravy a načrtli kroky príprav na tohtoročnú oslavu 30. výročia vzniku KVV SR. Na záver rokovania prijali členovia uznesenie, čím bola pracovná časť výročnej členskej schôdze ukončená. 

"Schôdza bola jasným obrazom skvelej priateľskej spolupráce všetkých členov Miestneho KVV SR Zlaté Moravce, obetavej a uvážlivej práce výboru, triezveho pohľadu na realitu a hľadanie najvhodnejších existenčných riešení. Po skvelom obede a priateľských rozhovoroch sme sa s našimi priateľmi rozlúčili. Ďakujeme za pozvanie na vaše rokovanie a želáme vám do ďalších dní pevné výsadkové zdravie, dostatok osobného šťastia a úspechy vo všetkých vašich aktivitách," dodal na záver Vladimír Schneider.

Fotogaléria : Výročná členská schôdza Zlaté Moravce 2024