Levický Grand Power sa vydaril

18.08.2023

Levice. Uskutočnil sa tretí ročník streleckej súťaže Grand Power na Strelnici Fénix Levice. Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica pripravil v sobotu 11. augusta podujatie, ktorého sa zúčastnilo 22 tročlenných družstiev zo slovenských a českých klubov vojenských výsadkárov a klubov vojakov. Informoval o tom viceprezident pre pre informácie a styk s médiami KVV SR Vladimír Schneider.

"Preteky prebehli disciplinovane a vo veľmi dobrej atmosfére, pod pozornou taktovkou Jaroslava Čermana a jeho kolektívu rozhodcov. Prezentačný priestor spoločnosti Grand Power upútal všetkých prítomných nielen vystavenými ukážkami jednotlivých výrobkov, ale aj odborným výkladom a profesionálnym prístupom zástupcu firmy Jakuba Kunu," uviedol Vladimír Schneider.

Spoľahlivosť a presnosť výrobkov si podľa viceprezidenta Schneidera odskúšali všetci pretekári vlastnoručne. "Za to patrí naše poďakovanie Jaroslavovi Kuracinovi, a to nielen za zapožičanie súťažných zbraní, ale aj za jeho ďalšiu pomoc a podporu aktivít Klubu vojenských výsadkárov SR," doplnil.
Spoločné a srdečné poďakovanie všetkých účastníkov pretekov patrí, za ich nesmiernu obetavosť a ochotu preteky organizovať a všestranne zabezpečovať, Evke a Jozefovi Dolníkovcom a ich celému rodinnému kolektívu. "Do budúcich rokov a ročníkov želáme všetkým, organizátorom, aj účastníkom hlavne pevné zdravie, dostatok entuziazmu a verných priateľov," zaželal na záver Vladimír Schneider.