IDET v Brne a spomienka na Jána Kubiša v Dolných Vilémoviciach

29.05.2023

Brno, Dolní Vilémovice. V dňoch 24. a 25. mája sa delegácia KVV SR v zastúpení členov Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica a Miestneho klubu vojenských výsadkárov SR Zlaté Moravce zúčastnila stretnutí v Brne a v obci Dolní Vilémovice. Informoval o tom viceprezident KVV SR pre informácie a styk s médiami mjr. v. v. Vladimír Schneider.

"V Brne sme 24. 5. odovzdali, okrem ústnych pozdravov a poďakovaní našim kolegom z Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno, aj ocenenia udelené Klubom vojenských výsadkárov Slovenskej republiky členom klubu, ktorí sú prakticky v stálej zostave pre zabezpečovanie expozície KVV na veľtrhu IDET," uviedol Vladimír Schneider.

Ako ďalej poznamenal, osobne odovzdal ocenenia viacerým členom KVV Brno za osobitné a mimoriadne zásluhy pre rozvoj, propagáciu, podporu a šírenie tradícií výsadkového vojska, parašutizmu a aktivít Klubov vojenských výsadkových veteránov Českej a Slovenskej republiky doma, aj v zahraničí.

Delegácia vo štvrtok 25. mája navštívila rodnú obec Jána Kubiša, Dolní Vílémovice a zároveň absolvovala aj prehliadku rodného domu, v ktorom je zriadená múzejná expozícia. Pri príležitosti návštevy obce bol odovzdaný do rúk starostu Miroslava Sedláka pre obec a Rodný dom Jána Kubiša v mene Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky za uchovávanie pamiatky plk. in memoriam Jána Kubiša a pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia Kríž cti Jozefa Gabčíka.

Rodný dom Jána Kubiša

Rodný dom získala obec do svojho vlastníctva v roku 2009 počas funkčného obdobia starostky Jitky Boučkovej. Rekonštrukciu bolo možné uskutočniť vďaka úspešnému zorganizovaniu verejných zbierok. Múzeum tak mohlo byť sprístupnené verejnosti v roku 2013 pri príležitosti stého výročia narodenia Jána Kubiša. V dome je umiestnená expozícia Vojenského historického ústavu.